For virksomheder »

Vi forstår erhvervslivets behov, og indfrier dem i alle faser.

Projektering og rådgivning af virksomheder er hjørnestenen i Tegnestuen Refnov.

Referencerne taler deres tydelige sprog, men vi er altid åbne for nye samarbejdspartnere, og spændte på de udfordringer virksomhederne giver os, i kraft af de visioner og behov som skal indfries.

Vi ved, at det tit skal gå stærkt, vi ved, at der ikke må ske fejl, og vi ved, hvor vigtig tillid er i store byggeprojekter.

Derfor er vi som oftest med hele vejen gennem et projekt, og står som bygherres garanti for at alt klapper fra start til slut.  

Projektering - Den kreative fase:

Virksomhedens ønsker til byggeriet giver vi først et reality-tjek, og senere en arkitektoniskkvalitetssikring, når vi laver skitser, herefter tegninger, indhenter tilbud og i sidste ende stårfor licitation af projektet

 

De 3 facer

  • Projektering - Den kreative fase
  • Myndigheder - Den administrative fase
  • Tilsyn - Den eksekverende fase

Myndigheder - Den administrative fase.

Tilladelser, bevillinger, kommunalplaner, kontrakter, miljøhensyn og juridiske spidsfindigheder er hverdagskost for os – ja faktisk elsker vi det!

Derfor klarer vi al kontakt til myndighederne, så bygherre kan koncentrere sig om at se frem, og være klar til byggeriet står færdig.

Tilsyn - Den eksekverende fase:

Nu skal byggeriet køre glat, til både kunden og leverandørernes tilfredshed.

Derfor styrer vi økonomi og tid, afholder byggemøder, overholder sikkerhed og sundhed på pladsen, og er virksomhedens garant for planlægningen og koordineringen i udførelsen af projektet, helt frem til det overdrages til bygherre.

Vi varetager bygherres interesser i alle tre faser, og kan trække på vores egen erfaringer og et enormt netværk i byggebranchen, der gør at vi altid vælger den smarte og langsigtede løsning, for at få indfriet de mål og ambitioner som vores kunder har, og som vi deler.

Top