Projektering - Den kreative fase: »

Projektering - Den kreative fase:

Virksomhedens ønsker til byggeriet giver vi først et reality-tjek, og senere en arkitektoniskkvalitetssikring, når vi laver skitser, herefter tegninger, indhenter tilbud og i sidste ende stårfor licitation af projektet

 

De 3 facer

  • Projektering - Den kreative fase
  • Myndigheder - Den administrative fase
  • Tilsyn - Den eksekverende fase

Top